informujemy, że Uchwałą Nr XIV/186/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku został zmieniony Regulamin dot. przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wniosków o przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego złożonych za wyniki w nauce od roku szkolnego 2019/2020.

Nowy Regulamin stanowi, iż Stypendium wypłacane jest raz w roku, a wnioski o przyznanie Stypendium składane są do dnia 30 czerwca każdego roku.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.

 

Uchwała o przyznaniu stypendium im. św. JP II - kliknij tutaj

Wniosek o przyznanie stypendium im. św. JP II - kliknij tutaj

Regulamin przyznawania stypendium im. św. JP II - kliknij tutaj