Budynek naszej szkoły przy ul. Królowej Jadwigi 3 został wybudowany w 1904 roku przy Kościele Ewangelickim. Jak wynika z wywiadów prawdopodobnie do I wojny światowej w budynku tym mieściły się Szkoła Ewangelicka i mieszkania prywatne.

W okresie międzywojennym w budynku były zlokalizowane kolejno:

- Szkoła Wydziałowa Męska
- Szkoła Ewangelicka
- Publiczna Szkoła Powszechna Im. Tadeusza Kościuszki
- Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi
- Klasy przyszłej szkoły im. Estkowskiego

W latach okupacji w budynku szkolnym mieściło się więzienie i stacjonowało wojsko. Nauczanie odbywało się w tym okresie poprzez komplety tajnego nauczanie, które prowadziła między innymi Pani Włodzimiera Tusz, późniejszy Zastępca Dyrektora Szkoły (w latach 1961-1973). Natychmiast po wyzwoleniu miasta od 5 lutego 1945 roku rozpoczęły się zapisy do Powszechnej Szkoły im. Królowej Jadwigi.  

W 1952 roku został wybudowany budynek, w którym do dzisiaj mieści się sala gimnastyczna oraz kuchnia z małą jadalnią oraz sklepik uczniowski. W kolejnych latach szkoła przeszła szereg remontów w celu poprawy jakości kształcenia uczniów. Obecnie szkoła posiada gabinety przedmiotowe oraz klasopracownie wyposażone w wiele pomocy naukowych takich jak: eksponaty, tablice, przyrządy, środki audio-wizualne i sprzęt komputerowy.

 

 

Warto przypomnieć nazwiska osób, które w latach powojennych pełniły funkcje kierownicze i dyrektorskie w naszej szkole:

 
 
 • 1945-52 p. Wanda Rogalina
 • 1952-61 p. Edmund Szlakowski
 • 1961-70 p. Józef Kolasa
 • 1970-73 p. mgr Krystyna Olszanowska
 • 1973-91 p. mgr Jan Wierzba
 • 1991-2006 p. mgr Irena Kaczmarek
 • 2006-2016 p. mgr Iwona Gruca
 • 2016 - do chwili obecnej p. dr Renata Spodzieja
 

Zastępcy

 • 1961-73 p. Włodzimiera Tusz
 • 1973-80 p. Tadeusz Ciesielczyk
 • 1980-95 p. mgr Maria Ruch
 • 1995-00 p. mgr Bożena Bugaj
 • 2000-06 p. mgr Wioleta Górna
 • 2006-2015 p. mgr Kamila Grzęda
 • 2015-2016 p. mgr Maria Pietrzak
 • 2017 - do chwili obecnej p. Iwona Torzyńska