Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

(tradycyjne lub online w zależności od sytuacji pandemicznej w regionie)

22 września 2022 r.

24 listopada 2022 r.

26 stycznia 2023 r.

27 kwietnia 2023 r.