Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024  

 

13.10.2023 –  piątek – 12.10.2023 r. Święto Szkoły – akademia, lekcje skrócone.

2-3.11.2023 – czwartek, piątek

2.05.2024  – czwartek

14-16.05.2024  – egzamin ósmoklasisty

31.05.2024 – piątek – po Bożym Ciele

Wrzesień  – akceptacja RP