Dni wolne od zajęć w r.sz.2020/2021  

 

14 października 2020r – Święto Szkoły

12,13 listopada 2020r.

25,26,27 maja 2021r – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021r (po Bożym Ciele)

24 czerwca 2021r.

Ferie zimowe 15-28 lutego 2021r.