OFERUJEMY:

 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej
 • zajęcia z informatyki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia z logopedii
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia z terapii pedagogicznej
 • możliwość korzystania ze stołówki
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godz. 6:30 do 15:30
 • możliwość rozwijania zainteresowań w różnych kółkach:
  - kółko dziennikarskie
- kółka językowe
- kółko informatyczne
- kółko teatralne
- kółko przyrodnicze
- kółko polonistyczne
- kółko historyczne
- kółko matematyczne
- kółko plastyczne
- kółko turystyczno - krajoznawcze
- kółko taneczne
- SKS
- zespół wokalny
- basen

ZAPEWNIAMY:

 • fachową opiekę pedagogiczną
 • doskonale przygotowaną kadrę nauczycielską
 • wysoki poziom nauczania
 • przyjazną i kameralną atmosferę
 • mało liczne zespoły klasowe
 • naukę w systemie jednozmianowym

PONADTO POSIADAMY:

 • pracownię komputerową
 • salę audiowizualną wyposażoną w sprzęt najnowszej generacji
 • bezpłatny dostęp do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej