RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi
ul. Ludwika Waryńskiego 29 63-400 Ostrów Wielkopolski

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Sylwia Kurcz 
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: p. Edyta Galusińska
Skarbnik: p. Łukasz Rzepczyk
Sekretarz: p. Marta Łuczaknr konta RADY RODZICÓW: 41 8430 0009 0020 0266 0192 9400