Ciekawe zasoby w sieci

Przykłady dobrych praktyk – propozycje samokształceniowe:

- Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:


https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org
https://quizizz.com/
https://kahoot.com
https://pl.padlet.com/

Przykłady dobrych praktyk - scenariusze lekcji

Lekcje otwarte

Zapraszamy uczestników międzyszkolnej sieci współpracy na lekcje otwarte w naszej szkole dn.15.03.2019r. w godz. 9.50 – 10.35:

matematyka kl.4, s.15

j.polski kl.7, s.17

j.angielski kl.5, s.9

nauczanie wczesnoszkolne kl.2, s.6

Harmonogram

Harmonogram pracy „Zespołu Aktywna Tablica” r.sz. 2018/2019.

 

LP.

Działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.       

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole).

Powołanie Kamili Marchewki
na szkolnego e-koordynatora.

3 wrzesień 2018

30 czerwca 2019

2.       

Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora
i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.

Wybór nauczycieli do nauczycielskich zespołów samokształceniowych:

Zespół humanistyczny:

Anna Szczygiełek

Ks.Dawid Wulbach

Zespół matematyczno- przyrodniczy:

Justyna Stodulska

Sylwia Junory

Kamila Marchewka

Marta Matuszewska/Małgorzata Ceran

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Paulina Kmiecik

Małgorzata Lipińska

Zespół języków obcych:

Joanna Talaga

Tomasz Stańkiewicz

   Wrzesień 2018

3.       

 Uczestniczenie w konferencjach  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Udział nauczycieli z nauczycielskich zespołów samokształceniowych w konferencjach  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

3 września 2018

-

31 maja 2019

4.       

Umożliwienie uczniom w danej klasie wykorzystywania tablicy multimedialnej   oraz TIK na zajęciach edukacyjnych

Uczniowie klas 1 – 7, będą mieli przeprowadzone zajęcia w liczbie min. 5 lekcji w tygodniu (każda klasa) z wykorzystywaniem tablicy multimedialnej oraz TIK.

w trakcie lekcji wykorzystane będą nowatorskie rozwiązania programowe  i metodyczne.

Monitorowanie przez koordynatora ewidencji przeprowadzonych lekcji w każdym oddziale klasowym.

Rok szkolny 2018/2019

Raz w miesiącu

5.       

Stworzenie międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.


a) Zorganizowanie spotkań   w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 14 w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w kształceniu, 

b)  Zorganizowanie w szkole
w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami
z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,  opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz  przykładów dobrych praktyk.

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 i 14 w Ostrowie Wielkopolskim,

- spotkanie organizacyjne koordynatorów,

- spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - wymiana dobrych praktyk,

- spotkanie nauczycieli klas 1-3 - wymiana dobrych praktyk,

- spotkanie nauczycieli języków obcych - wymiana dobrych praktyk,

- spotkanie nauczycieli polonistów - wymiana dobrych praktyk,

- spotkanie podsumowujące koordynatorów.

- nauczyciele z nauczycielskich zespołów samokształceniowych „AT” lub chętne osoby z Grona Pedagogicznego (4 lekcje otwarte):

- utworzenie zakładki ”Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły.

- udostępnianie scenariuszy lekcji,

propozycji materiałów samokształceniowych, propozycji aplikacji do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz ciekawych propozycji w sieci (linków dotyczących gier/innowacyjnych programów).

Październik 2018

Październik 2018

Marzec 2019

     Marzec 2019

     Marzec 2019

   Marzec 2019

Czerwiec 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019

6.       

Podsumowanie programu „Aktywna Tablica”.

- pomoc dyrektorowi szkoły w wypełnieniu sprawozdania końcowego.

Czerwiec 2019

Informacje podstawowe

logo aktywna tablicaSzkoła Podstawowa nr 4 uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.