Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych

            Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

            - listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub telefonicznie: 62 592 14 42

  1. Inspektor ochrony danych

            W naszej jednostce wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Królowej Jadwigi nr 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub przez e-mail <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz w celach archiwalnych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe firmie obsługującej i dostarczającej program obsługujący rekrutację oraz mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. komisja rekrutacyjna).

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych
w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Podanie danych zawartych we wniosku jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia dziecka do szkoły
w obwodzie.