Pamiętamy o tych co odeszli

8 wwwW poniedziałek, 30 października 2017 r. uczniowie ze szkolnego klubu Małego Wolontariatu po zajęciach szkolnych wyruszyli uporządkować zapomniane i zaniedbane groby na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Mimo niesprzyjającej aury – zimna, deszczu i śniegu nikt nie zraził się brzydką pogodą i wszyscy zabrali się do pracy. Oczyszczone zostały groby oraz zostały zapalone wszystkie znicze zebrane przez uczniów naszej szkoły. Wolontariusze nie zapomnieli także o grobach powstańców.  Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w akcji.

 

Uczniowie SP4 w klubie Senior Wigor

23 wwwW czwartek, 26 października 2017 r. wolontariusze ze szkolnego klubu Małego Wolontariatu udali się do klubu Senior Wigor w Ostrowie Wielkopolskim. Tam spotkali się z seniorami, z którymi uczestniczyli w zajęciach. Wszyscy podzieleni zostali na cztery grupy. Każda z nich zajęła się opracowaniem plastycznym wybranej pory roku. I tak po godzinie wspólnej pracy powstały kolorowe, piękne obrazy wiosny, lata, jesieni i zimy. Do wykonania tych dzieł sztuki zostały wykorzystane różnorodne materiały – bibuła, kredki, liście, koraliki, brokat i in.

Regulamin WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU

„MAŁEGO WOLONTARIATU”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

I. Postanowienia ogólne

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

3) Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4) Szkolny Klub „Małego Wolontariatu” jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

5) Szkolny Klub „Małego Wolontariatu” jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.