Projekt edukacyjny ,Od grosika do złotówki'

WP 20180122 09 29 58 Pro highres wwwKlasy drugie uczestniczą w projekcie ,, Od grosika do złotówki” . Uczestnicy projektu odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny Dziennik podróży, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Realizacja projektu trwać będzie 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie podróżując po planetach z Grosikiem, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne im do samodzielnego, a równocześnie bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i świadomego gospodarowania własnymi zasobami.