WP 20180122 09 29 58 Pro highres wwwKlasy drugie uczestniczą w projekcie ,, Od grosika do złotówki” . Uczestnicy projektu odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny Dziennik podróży, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Realizacja projektu trwać będzie 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie podróżując po planetach z Grosikiem, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne im do samodzielnego, a równocześnie bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i świadomego gospodarowania własnymi zasobami.


Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

W grudniu wreszcie wyruszyliśmy w fascynującą podróż z naszym przewodnikiem Grosikiem. Każdy uczestnik podróży miał za zadanie narysować postać Grosika, jak go sobie wyobraża. Wszyscy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Nasz przewodnik Grosik napisał do nas list i zaprosił nas w kilkumiesięczną międzygalaktyczną podróż. Na początek podróży zapoznaliśmy się oraz podpisaliśmy regulamin. Nasz środek transportu, którym będziemy podróżować po planetach to rakieta "kapsuła mądrości". Stworzyliśmy pojazdy kosmiczne według własnych, kreatywnych pomysłów. Na zajęciach uczyliśmy się i bawili przy tematycznej piosence. Dostaliśmy wspaniały folder z ciekawymi zadaniami, który zaraz uzupełniliśmy.

W styczniu wylądowaliśmy na planecie Grosik.
Uczestniczyliśmy w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence "Od grosika do złotówki".

Na planecie Grosik, uczniowie:
- poznali znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, 
- rozpoznawali i nazywali monety, 
- rozpoznawali i nazywali banknoty, 
- liczyli pieniądze, 
- stosowali miana złoty i grosz, 
- poznawali wartość nabywczą pieniądza.