Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 630 - 1530. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

W ramach świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia:

·        plastyczno-techniczne

·        rekreacyjno-ruchowe

·        umuzykalniające

·        dydaktyczne

·        czytelnicze

·        komputerowe

 

REGULAMIN ŚWIETLICY:

 

1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy,

nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym

oraz placu zabaw.

2. Używamy formy grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

3. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy,

nie przerywamy.

4. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

5. Wypowiedzi innych osób nie oceniamy i nie krytykujemy.

6. Pomagamy sobie wzajemnie.

7. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania zadań domowych.

8. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier itp.

9. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie oraz odkładamy zabawki na swoje miejsce.

10. Spełniamy prośby i polecenia nauczycieli.

11. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

12. Nie biegamy po sali.

13. Nie wchodzimy w butach na dywan.

14. Nie używamy wulgarnych słów.

15. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy szkolnej.

16. Dbamy o higienę – myjemy ręce przed posiłkiem.

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia:

mgr Beata Chlasta

mgr Marcin Kmiecik

mgr Kamila Marchewka

mgr Joanna Marcinczak

mgr Sławomira Mentel