Przed świętami Bożego Narodzenia na kółku językowym zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce świątecznej. W ramach tych zajęć uczniowie poznali tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych, m. in.: Christmas pudding, Boxing Day oraz słownictwo tematyczne. Dzieci wykonały także kartki z życzeniami świątecznymi oraz zadanie o tematyce świątecznej, a także nauczyły się śpiewać kolędę „We wish you a Merry Christmas…”