W naszej szkole realizowany jest projekt systemowy pn. „Szkoły nowych możliwości”.
     Głównym jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III, zmiany niewłaściwych wzorców zachowania i zmniejszenia zaburzeń w komunikowaniu się oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią.

      W ramach projektu prowadzone są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – kółko ortograficzne
     
     

               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego