18 wwwNarodowe Święto Odzyskania Niepodległości to ważny i piękny dzień- święto każdego Polaka. W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia w dniu 8 listopada odbyła się w naszej szkole akademia. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały barwy narodowe, godło oraz hymn, który został wspólnie odśpiewany zgodnie z akcją „Szkoła do hymnu”. Uczniowie klasy 5a i 5b, biorący udział w przedstawieniu, przypomnieli także najważniejsze daty w dziejach Polski- od momentu rozbiorów, aż do momentu odzyskania wolności.

Podczas apelu rozbrzmiały również najbardziej znane pieśni patriotyczne: „Rota”, „My, pierwsza brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, które to nadały uroczystości zdecydowanie podniosły charakter.