DSC03139 wwwW Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży po raz 18. nagrodzono najaktywniejszych młodych czytelników. Spośród 2300 użytkowników biblioteki, wybrano dziesięciu, którzy wyróżnili się dużą ilością wypożyczonych publikacji. Ważnym kryterium była też terminowość oddawania ich do biblioteki oraz szerokie zainteresowania czytelnicze. Wybrano dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Sposród uczniów naszej szkoły w tym gronie znaleźli się Jan Jurga z klasy IIB oraz Julia Jarzębska z klasy IVA.

 

Nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz słodycze laureatom konkursu wręczył pan Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego Włodzimierz Grabowski. Uroczystosc poprowadziły bibliotekarki Fili Renata Szymańska i Mariola Garabaczyk. Oprawę muzyczno-artystyczną zapewnił nauczyciel naszej szkoły Michał Szpajda z uczennicami: Sanndra Tyrałą, Ksenią babaryką oraz Igą Szelczyńską.

Serdecznie gratulujemy dzieciom oraz ich rodzicom.