27 wwwW dniu 14.12.2017 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYCZNO – TECHNICZNY „WSZYSTKO GRA”. Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem konkursu było kreatywne wykorzystanie surowców wtórnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej , rozbudzanie technicznych i muzycznych zainteresowań, oraz integracja uczniów i promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Zadanie dość niebanalne – stworzenie z wtórnych materiałów instrumentów muzycznych i ich prezentacja w formie krótkiego utworu muzycznego.

Do konkursu przystąpiły cztery podmioty wykonawcze, w tym trzy zespoły i jedna solistka, z lokalnych placówek oświatowych. Prezentowane prace oceniało jury w składzie: Artur Szpajda - muzyk, Marcin Wojciechowski – muzyk, inżynier budownictwa oraz Aleksandra Kiełb-Szawuła – wokalistka, autorka tekstów, poetka. Jury postanowiło uhonorować I miejscem zespół Banda Bałwanów z Zespołu Szkół Polsko-Kanadyjskich, oraz równorzędnie wyróżnić grupy PA-KA z Zespołu Szkół Specjalnych, Muzyczne Ananasy ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz solistkę – Olgę Kazowską reprezentują Szkołę Podstawową nr 5.

Kameralna atmosfera oraz przedświąteczny nastrój udzieliły się wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom. W finale, uroczystość przekształciła się we wspólne kolędowanie. Przy akompaniamencie własnoręcznie opracowanych instrumentów wykonawcy, opiekunowie, jurorzy i organizatorzy wspólnie wyśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy.